Welkom bij baby blij!

 

 

Algemene voorwaarden

Anita de Haan eigenaar van Baby blij verzorgt verschillende soorten massages, zwangerschapsmassage, cursus babymassage en groepscursussen babymassage. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baby blij aangeboden diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de aangeboden diensten. Baby blij verleent geen medische, geen fysiotherapeutische, geen sport en geen erotische massages. Bij medische klachten dien je met je behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan. 

Massage 

- Een afspraak voor een massage, mondeling of via e-mail gemaakt, is bindend. Annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt de massage in rekening gebracht.

- Bij ziekte of uitval van de masseur zal praktijk voor moeder en kind je zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Baby blij zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen. 

- Elke behandeling dient na afloop contant en zoveel mogelijk gepast te worden afgerekend. Je ontvangt een kwitantie.

- Baby blij heeft het recht de massage te annuleren, indien er, naar het oordeel van Baby blij, geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient afgerekend te worden.

- Baby blij heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in een massage van Baby blij en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden. 

- Baby blij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen i.v.m. het advies die ze hebben gekregen omtrent aromatherapie.

 Cursus 

- Je schrijft je in voor een cursus of een zwangerschapsmassage bij Baby blij door contact op te nemen via whatsapp of e-mail. Door het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Baby blij. Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats na de massage of cursus in contanten.

- Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

- Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan Baby blij je voorafgaand aan de volgende les kort bijpraten over de les die je gemist hebt. 

- Indien blijkt dat het ten behoeve van je kind niet verstandig is de cursus voort te zetten, zullen we kijken naar de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een groepscursus bijvoorbeeld tegen bijbetaling omgezet worden in privé-lessen. Terugbetaling van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.

- Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Baby blij het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld. 

- Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag zal Baby blij je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Baby blij zal zo spoedig mogelijk met een alternatieve data komen. 

- Baby blij heeft het recht een ouder en kind van deelname uit te sluiten. 

- Bij opgave van bepaalde medische condities kan Baby blij besluiten een ouder en kind te weigeren voor deelname aan de cursus. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Baby Blij, ouder en kind van verdere deelname aan de cursus ontzegt.

-Baby blij kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hen geleerde massage of advies die ze hebben gekregen omtrent aromatherapie.. Deelname aan een cursus van Baby blij geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.

- Baby blij is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Baby blij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.

- Baby blij is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader die wordt verstrekt tijdens een cursus. De reader van Baby blij mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan de reader van Baby blij te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij Baby blij.

- Bij inschrijving voor een cursus van Baby blij worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te houden van activiteiten van Baby blij. Wil je dit liever niet, dan kan je Baby Blij hiervan op de hoogte stellen.

- Er wordt een cursistenlijst samengesteld die, samen met foto's aan het einde van een cursus naar de deelnemers wordt gemaild. Mocht je geen prijs stellen op informatie van andere deelnemers en/of niet willen dat jouw gegevens met medecursisten worden gedeeld dan kan je dit per e-mail aan Baby blij weten. 

- Je persoonlijke en medische gegevens en die van je kind worden nooit aan derden verstrekt.

- Baby blij kan, na jouw toestemming, beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een cursus door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

- Baby blij heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van Baby blij en de tarieven aan te passen

Cadeaubonnen en kortingsbonnen.

- De cadeaubon kan bij Baby blij alleen voor massagediensten en cursussen worden ingewisseld. Een kortingsbon kan alleen ingeleverd worden op de aangegeven dienst van die op de kortingsbon staat genoteerd.


- De cadeaubon en kortingsbon zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

- De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.

- De kortingsbon is persoonsgebonden.